Perforaj

Perforaj, teknolojik olarak kaya ve toprak kesim işlerinde kullanılan, su, gaz ve diğer sıvıların çıkarılmasında kullanılan bir sondaj tekniğidir. Bir perforaj, kaya veya toprağı kaya sondajından çok daha çabuk kesebilen, elektrikli ya da benzinli bir matkap tarafından gerçekleştirilir. Matkap, sondaj deliğinin kenarında özel olarak tasarlanmış ucuyla, ağırlıklu bir delme tekerleğiyle sarılmış takım çokluklarını kullanır. Yüksek hızda döndürülen takım uçları, kaya veya toprağı parçalayarak delme işine izin verecek kadar sondaj deliklerinin uzunluğunu ve çapını arttırır. Bu kelime genellikle perporaj şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı perforaj şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

perporaj (Yanlış kullanım)

perforaj ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Perforaj, inşaat, petrol ve doğal gaz endüstrisi, hidrolik, tüneller, su akışı, ve çeşitli denizaltı kabloların ısıtılması gibi konularda sıklıkla kullanılmaktadır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kifafınefis Yaşamaya yetecek kadar olan rızık anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Repertuvar Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu […]
  • Defterhane Osmanlı Devleti sınırlarındaki bütün toprak kayıtlarını içine […]
  • Oyunbozan Birlikte yapılması kararlaştırılmış işten cayan (kimse), […]
  • Batı Trakya Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Osurgan Çok yellenen anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın