Perhiz

Bir kimsenin beslenme düzeninde, sağlığı korumak ya da düzeltmek ereğiyle uygulanan sınırlama anlamına gelir. Farsçadan dilimize geçen bu kelime çoğunlukla pehriz şeklinde yanlış telaffuz edilmektedir. Doğru kullanımı perhiz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pehriz (Yanlış kullanım)

perhiz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Doktor rahatsızlığımın geçmesi için perhiz yapmamı önerdi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yok saymak Olsa bile olmamış kabul etmek, tüzel bir işlemi yapılmamış […]
  • Folklor Halk ağzında (yanlış olarak) halk oyunları anlamında […]
  • Kısır döngü Bir önermeyi ikinci bir önermeyle ikinci önermeyi de dönüp […]
  • Çabucak Vakit geçirmeden, kısa sürede, aceleten, acilen, alelacele, […]
  • Antrenör Bir spor takımını ya da sporcuyu çalıştıran, oyuna hazırlayan […]
  • Cenabıhak Allah, Tanrı anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle cenabı hak […]

Yorum yapın