Pesimist

Kötümserlik ya da pesimizm, kişinin olumsuz düşünceler üretmesi ve herhangi bir duruma karşı oldukça pessimist (kötümser) bir yaklaşımda bulunması şeklinde tanımlanabilir. Bu, kişinin kendine, çevresine ve genel olarak yaşamına karşı olumsuz bir bakış açısına sahip olmasıdır. Pesimistlik, insanları olumsuz sonuçların ne kadar kötü olduğunu düşünmek, olumlu sonuçlar bile olsa her şeyin kötüye gideceğine inanmak gibi düşüncelerde bulundukları duruma bağlı olarak farklı biçimlerde ortaya çıkabilir. Pesimistlik, kişinin yaşamına negatif bir etkiye sahip olabilir, çünkü bu düşünceler kişiyi çöküntüye ve umutsuzluğa sürükleyebilir. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için, pozitif düşünceler yapmaları ve olumlu beklentileri hayata geçirmeleri önemlidir. Bu kelime genellikle pesimis şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pesimist şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pesimis (Yanlış kullanım)

pesimist ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kişinin herhangi bir duruma ya da olaya karşı pesimist yaklaşımlarını ortadan kaldırmaları ve daha pozitif bir bakış açısı geliştirmeleri gerekir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Genelgeçerlik Genelgeçer olma durumudur. Bu kelime genellikle genel […]
  • Cumhuriyetperver Cumhuriyetçi anlamına gelir. Bu kelime genellikle cumhuriyet […]
  • Özbeöz Gerçek anlamında kullanılır. Birden fazla yazılış hatası vardı. […]
  • İstanbul Şehri İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. […]
  • Düşünmüyor ki Düşünme eylemini yerine getirmiyor anlamına gelir. Düşünmek, […]
  • İzaç etmek Bunaltma, tedirgin etme, baş ağrıtma, can sıkma anlamına […]

Yorum yapın