Peştamalsız

Peştamalı olmayan anlamına gelir. Bu kelime genellikle peştemalsız şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı peştamalsız şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

peştemalsız(Yanlış kullanım)

peştamalsız ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Allah’a ve ahirete iman eden kimse izarsız / peştemalsiz hamama girmesin.” (Tirmizi, Edeb 42).


Diğer Doğru Yazımlar

  • Şefkat Sevecenlik, sevecen olma durumudur. Arapçadan dilimize geçen […]
  • Bitümleme Bitümlemek işi anlamına gelir. Halk arasında söyleniş […]
  • Mazeret bulmak İçinde bulunulan durumu açıklayacak bir sebebi ortaya koymak […]
  • Mütevekkil Her işini Tanrı'ya veya oluruna bırakmış, kadere boyun […]
  • Hodpesent Benci anlamına gelir. Bu kelime genellikle hotpesent şeklinde […]
  • Irgatbaşı Irgatlardan sorumlu kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın