Piknometre

Özgül ağırlığı ölçmeye yarayan alet. Bu kelime genellikle pikno metre şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı piknometre şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pikno metre(Yanlış kullanım)

piknometre ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Piknometreler, sıvıların yoğunluğunu ölçmeye yarayan termometreli veya termometresiz, özel camdan yapılmış laboratuvar malzemesidir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ege Denizi Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Diyalektik Gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan ve bu […]
  • Milimikron Bir mikronun binde biri (m) anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Derebeyi Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse, kont, […]
  • Kalebent Kale dışına çıkmamaya hüküm giyen suçlu anlamına gelir. Bu […]
  • Çöpsüz Üzüm Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]

Yorum yapın