Pirekapan

Pire otu. Bu kelime genellikle pire kapan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pirekapan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pire kapan(Yanlış kullanım)

pirekapan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Pirekapan, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, kasımpatına benzer bir bitkidir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Optimist İyimser, pesimist karşıtı anlamına gelir. Çocuklar için […]
  • Pratik Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı. Kişide bir işi kolaylıkla […]
  • Aydınlılık Aydınlı olma durumu anlamına gelir. Özel isim olduğu için büyük […]
  • İhtarname Resmî ihtar yazısı, protesto anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Arkadaştan Birbirini yakından tanıyan ve birbirine karşı sevgi, dostluk ve […]
  • On üç saat Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, […]

Yorum yapın