Pırpır

Tek veya çift motorlu küçük uçak anlamına gelir. Bu kelime genellikle pır pır şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pırpır şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pır pır (Yanlış kullanım)

pırpır ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Pırpır uçak kullanmayı çok isterdim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Fresk Yaş duvar sıvası üzerine kireç suyunda eritilmiş madenî […]
  • Pedagojik Pedagoji; çocuğun ve gençlerin eğitimi, öğretimi, geliştirmeyi […]
  • Muvakkithane Muvakkitin görev yaptığı yer anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Oradaki Orada bulunan anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle oradâki, […]
  • Ardahanlılık Ardahanlı olma durumu anlamına gelir. Özel isim olduğu için […]
  • Sıkıyönetim Olağanüstü zamanlarda ve durumlarda ülkede güvenliğin […]

Yorum yapın