Piskoposhane

Piskoposluk. Bu kelime genellikle piskopos hane, piskoposane şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı piskoposhane şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

piskoposhane (Yanlış kullanım)

piskoposane (Yanlış kullanım)

piskoposhane ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu konuşmanın ve kararın ferdasında yirmi altı bîçare hasta piskoposhaneye nakledilmiş ve Piskopos Efendi de hastahane binasına mekânını değiştirmişti.” – Sefiller


Diğer Doğru Yazımlar

  • Defaat Kereler, kezler anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Hint Avrupa dillerini kullanan Hindistan'dan Batı Avrupa'ya Kadar […]
  • Eli koynunda Boş işsiz gezen kişiler için kullanılan bu kelime grubu, mecazi […]
  • İşbaşı İş yerlerinde işe başlama anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Doğaüstücülük Doğa yasalarıyla açıklanamayan olayların ve gerçeklerin […]
  • Kul etmek Kendine aşırı derecede bağlamak, boyun eğdirmek anlamına gelir. […]

Yorum yapın