Plakçılık

Plakçının işi veya mesleğidir. Plakçılık, müzik ve ses kayıtlarının ayırt etmek, satın almak, toplamak ve korunması için yapılan bir hobidir. Plakçılar, gramofon plaklarını ve dijital formatta kaydedilen müziklerin bir koleksiyonunu oluşturmak için tarama ve inceleme yapar. Plakçılık, ses kayıtlarının arşivlenmesi, incelenmesi, toplanması ve satışının yanı sıra, daha fazla müzik ve ses kayıtlarını keşfetmek için de kullanılır. Plakçıların arşivlerinde, farklı müzik türlerinden, tarih öncesi ve tarihi kayıtlar, radyo programları ve çeşitli lisans yayınları yer alır. Plakçılar, farklı geçmişte ve günümüzde yayınlanan müzik ve ses kayıtları konusunda uzmanlaşmış ve koleksiyonlarını arttırmış durumdadır. Plakçılar, eski plaklarla aralarındaki arkeolojik ilişkiyi keşfetmek ve onları arşivlemek için uzmanlaşmıştır. Plakçılık, hobi olarak öyle ya da böyle, müzik ve ses kayıtlarının sanatsal değerinin keşfi, toplanması ve saklanması için önemli bir çaba sergilemektedir.

Bu kelime genellikle pilakçılık, plakcılık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı plakçılık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pilakçılık (Yanlış kullanım)

plakcılık (Yanlış kullanım)

plakçılık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


“Bu safhadan sonra plakçılık o ciddi firmalardan bu küçük dükkânlara, magandalara, kabadayılara, korsanlara intikal etmeye başladı ve tadı da iyice kaçtı.” – Yücel Paşmakçı

Diğer Doğru Yazımlar

  • Ayırt etmek İki ya da daha çok şeyin aralarındaki ayrımı anlamak, şeyleri […]
  • İzzetüikram Ağırlama anlamına gelir. Bu kelime genellikle izzetü ikram, […]
  • CİMER’e Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezinin kısaltması olan bu kelime […]
  • Jilet İnce çelikten yapılmış, iki yanı keskin tıraş bıçağı anlamına […]
  • Vakıa Vicdan bakımından anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Üçüncü sınıf Sayılar harflerle de yazılabilir. Aralarında boşluk bırakılır. […]

Yorum yapın