Plançete

Arazide plan veya harita çiziminde kullanılan, üç ayak üzerine oturtulmuş bir tahta alet. Bu kelime genellikle pilançete şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı plançete şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pilançete(Yanlış kullanım)

plançete ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Mühendis Seyyid Hasan bu haritayı plançete ile yaptığını yazar.” – Kâzım Çeçen


Diğer Doğru Yazımlar

  • Zade Oğul, evlat, doğmuş anlamına gelir. Bu kelime genellikle zağde […]
  • Kervankıran Çoban Yıldızı anlamına gelir. Bu kelime genellikle Kervan […]
  • Ahlakın Ahlakın, kelimesinin yazımında genellikle vatandaşlarımız […]
  • İade Alınmış bir şeyi geri verme, iadeli gibi anlamlara gelir. Bu […]
  • Deprem konteyneri Doğal afet zamanlarında kullanılmak üzere gereksinim […]
  • Sağdıçlık Türkiye'de pek çok yöre vardır. Bu yörelerde yaşayan insanlar […]

Yorum yapın