Plankton

Plankton, okyanus, göl, nehir ve diğer suların sürekli hareket halinde olan organizmalarını toplamına verilen addır. Planktonlar, bir tür deniz canlısı kategorisidir. Doğal olarak, çoğu formu mikroskobik olduğu için gözle görülemez. Bunlar küçük bitkiler (fitoplankton), bakteri (bakterioplankton) ve hayvanlar (zooplankton) olarak düşünülebilir. Bunların bir bölümü nemli yüzeylerden kendi başlarına hareket edebilir ve ayrışabilirler, diğer bölümü ise akış kanalları tarafından taşınarak okyanus akışının oluşturduğu akımın hareketine katılacak şekilde taşınırlar. Planktonlar küçük yaşayan organizmalar olsalar da, okyanus ekosisteminde önemli bir yer tutarlar. Dünya’da besin zincirinin çok önemli bir parçasıyla ilgili olarak, daha büyük balıkların ve deniz canlılarının önemli bir kaynağını oluştururlar. Fitoplanktonlar yaklaşık olarak okyanusun %50’sini oluşturmaktadır. Ayrıca, okyanusların dengelenmesinde çok önemli rolleri vardır. Planktonların çoğu, okyanusların karasal ekosistemlerden besin almasını sağlayan, büyük miktarda oksijen üreten basit bitkilerdir.

Bu kelime genellikle pılankton, plakton şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı plankton şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pılankton (Yanlış kullanım)

plakton (Yanlış kullanım)

plankton ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


Planktonlar küçük yaşayan organizmalardır.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Evvelemirde Öncelikle, ilk önce, her şeyden önce anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Jurnal Biriyle ilgili olarak yetkililere verilen kötüleme, ihbar […]
  • İbretialem Başkalarına örnek olan şey anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Gelgelelim Gelgelelim; ne var ki anlamında kullanılan bir kelimedir. […]
  • Giresunlu Giresun ilinden olan kimse anlamına gelir. Büyük harf ile ve ek […]
  • Herhangi Özellikleri iyice bilinmeyen, belli olmayan, rastgele anlamına […]

Yorum yapın