Planlama

Planlama; bir hedefe ulaşmak için amacında belirlenmiş ve düzenli olarak izlenmesi gereken adımlardan oluşan bir sürecin gerçekleştirilmesini sağlayan stratejik bir süreçtir. Planlama, kişinin, bir grubun veya bir organizasyonun gelecek için hedefler belirlemelerini ve bunları gerçekleştirmeyi amaçlar. Planlamanın amaçları, kişiye veya gruba belirli hedeflere ulaşmaları ve bunu belirli bir süre içinde gerçekleştirmeleridir. Planlama, bir üst zaman diliminde yapılan etkinliklere özgü davranış kalıplarını belirlemek ve işi daha etkili bir biçimde yürütmek için gereklidir. Planlamanın önemi; belirli bir hedefe ulaşmak için doğru adımların belirlenmesi, zamanın etkin bir şekilde kullanılması ve istenen mihenk taşı gibi, kaynak ve zamanın verimli bir biçimde kullanılmasıdır. Planlama aynı zamanda öngörülen davranışların koordinasyonu ve insan gücünün verimli bir şekilde kullanılmasını da sağlar. Planlama, kararların alınması veya kararların uygulanmasına ilişkin zorlukları aza indirmek için kullanılmaktadır. Planlama, hedefleri gerçekleştirme çabasına yönelik olarak, özel bir çaba ve özveriyle sürekli ve kararlı bir şekilde izlenmesi gereken bir yol haritası oluşturur. 

Bu kelime genellikle pilanlama şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı planlama şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pilanlama(Yanlış kullanım)

planlama ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


Planlama; hedefleri ve stratejileri belirlemek, kaynakların yönetimini, personel ve örgüt yapısının planlanmasını, riskleri, önlemleri ve zamanlamayı gibi önemli konuları kapsamaktadır.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Buğday Buğdaygillerin örnek bitkisi. Bu bitkinin başaktan ayrılıp […]
  • Ahlaka, ahlakı, ahlakın İnsanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı birtakım […]
  • Biraz Gerektiği gibi değil, yeterli olandan az anlamına […]
  • Baş döndürücü Şaşkına, serseme çevirici, çabuklukta olağanüstü, aşırı, […]
  • El yazması Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde elle yazılmış kitap […]
  • Pisipisi Çocuk dilinde kedi. Halk oyunu oynarken giyilen, üzeri tüylü […]

Yorum yapın