Plantasyon

Sanayide kullanılan kahve, kakao, kauçuk vb. bitkilerin geniş ölçüde yetiştirildiği işletme. Bu kelime genellikle pilantasyon şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı plantasyon şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pilantasyon(Yanlış kullanım)

plantasyon ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Değişik ağaçlandırma seçenekleri için endüstriyel plantasyon tesis giderleri hesaplanmıştır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kurtçul Kurtçuklarla beslenen hayvanları tanımlarken kullanılır. Bu […]
  • Kreton Bir tür keten, patiska veya basma anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Otorite Yaptırma, yasak etme, emretme, itaat ettirme hakkı veya gücü, […]
  • Şeridi Bir karayolunda trafik çizgileriyle ayrılmış yol bölümlerinin […]
  • Suikastçı Suikast yapan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Hidrobiyolojik Hidrobiyoloji ile ilgili anlamına gelir. Bitişik yazılmalıdır. […]

Yorum yapın