Plastik

Elle yoğrulabilen, istenilen biçimi alabilen, biçim verilmeye elverişli olan (madde) anlamına gelir. Bu kelime genellikle pilastik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı plastik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pilastik (Yanlış kullanım)

plastik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kil plastik bir maddedir”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Başkahraman Kahraman, savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren […]
  • Folklorik Halkbilimsel anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Gümüş Kefali İnci Kefali balığı, Türkiye’nin tüm iç sularından avcılık […]
  • Tezelden Çabucak anlamına gelir. Bu kelime genellikle tez elden şeklinde […]
  • Krem Tene yumuşaklık vermek ya da teni güneş, soğuk gibi dış […]
  • Kaktüs Kaktüsgillerden, yaprakları yayvan ve dikenli, güzel, parlak […]

Yorum yapın