Plüralizm

Plüralizm, beşeri toplumların farklı kültürel, etnik, siyasal veya dini topluluklar arasındaki farklılıkların beraber yaşamasını ifade eden bir kavramdır. Plüralizm, insanlık tarihinde çoğu zaman çatışma ve anlaşmazlık yaratmış olsa da, çoğu ülkede son zamanlarda özendirilen bir kavramdır. Plüralizm, farklı kültürel grupların farklı değerler, inançlar, diller ve kültürleri bir arada yaşayabildiği bir toplumsal ortamın oluşmasını sağlar. Plüralizm, çeşitliliğin hoşgörü ve içtenlikle kabul edilmesi, bir araya gelip beşeri ilişkileri geliştirmesi, hakkaniyet ve yaşam standartlarının artması anlamına gelir. Plüralizm, topluluklar arasındaki çatışmaları azaltmak, birlikteliği ve barışı sağlamak için özendirilen bir değerdir. Plüralizm, ortaya çıkabilecek çatışmaların önlenmesi, kültürel gelişmenin sağlanması ve kişisel hakların korunması için önemlidir. Plüralizm kavramının örgütlenmesi, ülkelerin insan haklarına saygılı politikalarda bulunmasına yardımcı olabilir. Plüralizm her ne kadar çatışma ve anlaşmazlıklar yaratacak olsa da, insanlar arasında anlayış, sevgi, hoşgörü ve toplumsal dengeyi teşvik eden bir kavramdır. Bu kelime genellikle pülüralizm şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı plüralizm şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pülüralizm(Yanlış kullanım)

plüralizm ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


      “Plüralizm, düşünce ve inançlar karşısında devletin yansızlığını gerektirir.” – Cengiz Otacı

Diğer Doğru Yazımlar

  • Lağım çukuru Atık suları ve pislikleri toplamak için kazılmış kapalı kuyu, […]
  • Veraset ilamı Bir kimsenin, bir miras bırakanın mirasçısı olduğunu gösteren […]
  • Muhtaç olmak Gereksinmek anlamında kullanılır. Bu kelime […]
  • Karaborsacı Karaborsacılık yapan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Babında Babında kelimesi maksadıyla, hususunda konusunda anlamına […]
  • Fermuar Fermuar, bir kıyafetin iki yakasını veya bir kumaşın iki […]

Yorum yapın