Polarimetre

Polarölçer. Bu kelime genellikle polari metre şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı polarimetre şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

polari metre(Yanlış kullanım)

polarimetre ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Polarimetre, biri sabit diğeri düşey bir düzlemde dönebilen iki kutuplayıcıdan meydana gelir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Samsunluluk Samsunlu olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Çıtçıt Kumaşın ya da üzerine dikilmiş bulundukları şeyin iki kenarını […]
  • On beş 14 ve 16 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Eşek Barış Manço'nun çok sevilen "Arkadaşım eşşek" şarkısına konu […]
  • Entrikacılık Entrikacı olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Ne yapıp yapıp her ne durumda olursa olsun bir çözüm yolu bularak anlamına […]

Yorum yapın