Polarölçer

Bir ışığın polarma oranını ölçmeye yarayan alet, polarimetre. Bu kelime genellikle polar ölçer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı polarölçer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

polar ölçer(Yanlış kullanım)

polarölçer ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Polariölçer, ayırım sınırı tripleks bölgeli ve aynı okülerden ölçüm değerinin sağdan ve soldan görülebildiği masaüstü tipde olmalıdır .


Diğer Doğru Yazımlar

  • Mürettiphane Bir basımevinde dizgicilerin çalıştığı bölüm anlamına gelir. Bu […]
  • Menisküs Diz eklemlerinde kemik arasındaki kıkırdak yapıda oluşan […]
  • Jiujitsu Güçten çok yönteme dayanan, çıplak elle yapılan Japon savunma […]
  • On dokuz 18 ve 20 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Çankırılılık Çankırılı olma durumu anlamına gelir. Özel isim olduğu için […]
  • 10’ncu Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]

Yorum yapın