Popülist

Popülizm, politik, ekonomik veya kültürel alanda bir topluluğu oluşturmak için ortak paydada ya da kaynakta söylemde ve tanımlamada kullanılan anlayışa verilen genel bir isimdir. Popülist yaklaşımda ortaya çıkan bazı temel unsurlar vardır; bu temel unsurlar kitlelerin duygularını yoğun bir şekilde tahrik etme, kitleleri dürüst kurumlara ve liderlere bağlama, kitlelere karşı farklı standartlar uygulama, kitleleri tek bir amaca itmek için toplu kitle hareketleri oluşturma ve kitleleri çok partili siyasetten uzak tutma şeklinde özetlenebilir. Popülizm, ülkelerin siyasal yaşamında son zamanlarda artmış bir şekilde görülmektedir. Popülistler, genellikle toplumun çoğunluk tarafından benimsenen doğruları ve değerleri tartışmak ve değiştirmek için ortaya çıkarlar. Popülizmin temel kaynağının, kitlelerin güçlerini sömürmek veya reddetmek veya yönlendirmek olduğu düşünülmektedir. Popülist yaklaşım, toplumun çoğunluk tarafından benimsenen doğruları korurken, bazı grupların duygularını ve ihtiyaçlarını dikkate alır. Bu kelime genellikle popilist şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı popülist şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

popilist(Yanlış kullanım)

popülist ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


Popülistler, kitlelerin duygularını tahrik ederek, toplumun çoğunluğunun ya da özellikle yetkili kurumların dışında grupların etkinliği artırmaya çalışırlar.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Şaşaa Görkem, parlaklık, parıltı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Uyumayacağım Uyuma eylemini gerçekleştirmeyeceği anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Dokümanter Dokümanter, vahşi doğa hayatını konu alan, hayvanların yaşam […]
  • Bilim insanı Bilim adamı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Renktaşlık Aynı renge bağlı olma veya aynı rengi taşıma, renktaş olma […]
  • Müddei Davacı anlamına gelir. Bu kelime genellikle müddeyi şeklinde […]
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x