Popülizm

Popülizm, kamuoyu nezdinde kitlelere yönelik çarpıcı, anlaşılır ve yoğun bir şekilde sunulan politik ideolojidir. Bir politik lideri ya da siyasi partiyi temsil etmek için kullanılan popülizm, düşüncelerin ve kavramların köklü biçimde değişmesini öngörür. Popülistler, kamuoyu oylarını kazanmak için çoğunlukla baskıcı ve kötüye kullanılabilecek siyasi araçlardan yararlanırlar. Popülist politikalar, çoğunlukça olumsuz etkileri olan bazı önlemleri de içerebilmektedir. Genellikle küçük bir grubun kayıplarını kabul etmek için büyük bir grubun çıkarlarını ön planda tutan popülist önerilerin baskıcı yönleri vardır. Aynı zamanda, farklı gruplar arasındaki çatışmaların azaltılmasından çok, ırkçı veya ayrımcı politikaların kaldırılmasını özyönetimden çok, ülke içinde daha fazla siyasi bölmeye neden olur. Popülizmin, çeşitli problemleri çözme aracı olarak kulla bılanıdığı yerel ya da ulusal seviyede anayasal güvenlik ve özgürlüklerin çökmesi sonucunu doğurabilir. Ayrıca, genellikle pek çok toplumsal problemi kapsayan ve sık sık kendi kendine çelişen ideolojiye dayanan popülizm, çözüm yolu olarak, çoğu zaman pratik olmayan bir yaklaşıma sahiptir. Politik durumu dramatize ederek halkın ilgisini uyandırmak amacıyla yapılan politika; halkçılık. Halkın duygu ve düşüncelerini okşayan davranış ve tutum. Bu kelime genellikle popilizm şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı popülizm şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:


popilizm(Yanlış kullanım)

popülizm ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Tarihin değişik dönemlerinde ve birçok ülkede özgün biçimiyle popülizm olarak nitelendirilen hareketler ve ideolojiler görülmüştür.” – Ahmet Makal

Diğer Doğru Yazımlar

  • Kasımpatı Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, […]
  • Otoparkçılık Otopark işletmeciliği anlamına gelir. Bu kelime genellikle oto […]
  • Deskriptif Tasvirî anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Güya Güya, sözde ve sanki anlamlarında kullanılmaktadır. Farsça " […]
  • Sıkboğaz Bir şey yaptırmak için "birini zorlamak, baskı yapmak" […]
  • Spor Belli kurallara ve tekniklere uyularak yapılan, bedensel […]

Yorum yapın