Prafa

İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun türü anlamına gelir. Bu kelime genellikle pırafa şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı prafa şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pırafa (Yanlış kullanım)

prafa ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Burada çoğu kez akşamları, öğretmenler prafa oynuyor, tavla atıyorlar.” – Fahri Erdinç


Diğer Doğru Yazımlar

  • 3’üncü Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Diyalektolojik Lehçe bilimsel anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelime […]
  • Kongre Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin […]
  • Kâğıtçı Kâğıt yapan kimseye denir. Kâğıt ve yazı gereçleri satan kimse […]
  • Çocukluktan Çocuk olma durumu, insan hayatının bebeklikle ergenlik […]
  • Nüans Nüans, çok ince, zor farkedilebilecek ayrıntıları anlatmak için […]

Yorum yapın