Pragmatizm

Ahlaki iş ve davranışlarda yararın ilke edinilmesi. Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca hareketlerin sonuçları ve başarıları ile değerlendiren öğreti, faydacılık, pragmatizm, pragmatiklik. yararcılık. Bu kelime genellikle pıragmatizm şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pragmatizm şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pıragmatizm (Yanlış kullanım)

pragmatizm ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Pragmatizm felsefi akımına göre fikirlerin ve önermelerin doğruluğu sonuçlarında yatmaktadır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Balıksırtı Balık iskeleti biçiminde birbirine paralel ve çapraz çizgili […]
  • Faşistleşmek Faşist duruma gelmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Var olan Bulunmak, sağ olmak, yaşamak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Jinekoloji Kadın hastalıkları anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Tecahülüarif Bilmezlikten gelme anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelime […]
  • Ayrıca Ayrı olarak, çok, ayrı bir önem verilerek anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın