Pratik

Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı. Kişide bir işi kolaylıkla yapabilme, bir şeyi uygulayabilme deneyimi, becerisi veya eğilimi bulunma. Uygulamalı. Uygulama. Bir şeyi yapma yöntemi veya biçimi, teamül. Sorunlara kolay ve hızlı çözüm bulan anlamına gelir. Bu kelime genellikle pıratik, piratik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pratik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pıratik(Yanlış kullanım)

piratik (Yanlış kullanım)

pratik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Çok görmüş halk adamlarına mahsus pratik bir zekâsı vardı.” – Reşat Nuri Güntekin


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bir zahmet Zahmet olmazsa anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Göç Etmek Siyasal, toplumsal ya da ekonomik nedenlerle bireylerin ya da […]
  • Sandalye Arkalığı olan, dört ayaklı, kol koyacak yerleri bulunmayan, tek […]
  • Yarı yolda bırakmak Yarı yolda bırakmak deyimi yapılan yardımı sonuna kadar […]
  • Feylesof Filozof anlamına gelir. Bu kelime genellikle feylezof şeklinde […]
  • Taklit Her yönden, belli bir örneğe benzemeye çalışma anlamına gelir. […]

Yorum yapın