Prens

Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan. Bir prensliğin başında bulunan kimse. Bazı ülkelerde en yüksek soyluluk unvanı. Bu kelime genellikle pirens şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı prens şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pirens (Yanlış kullanım)

prens ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hanedan prenslere dair başka hatıram yoktu.” – Falih Rıfkı Atay


Diğer Doğru Yazımlar

  • Frambuaz Ahududu anlamına gelir. Bu kelime genellikle franbuaz, […]
  • Eli mahkûm olmak Mecbur durumda kalmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Eli […]
  • Mantalite Mantalite, düşünce tarzı anlamında kullanılmaktadır. Herkesin […]
  • Gerçekdışı Gerçek olmayan, gerçeğin dışında kalan anlamına […]
  • Mesuliyetsizce Mesuliyetsizce, kişinin kendi eylemlerinden, sözlerinden, […]
  • İnebolukütüğü Karadeniz'de kereste taşımakta kullanılan bir tür küçük mavna […]

Yorum yapın