Presbiteryen

Presbiteryenlikle ilgili. Presbiteryenlikten yana olan kimse. Bu kelime genellikle piresbiteryen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı presbiteryen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

piresbiteryen(Yanlış kullanım)

presbiteryen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Presbiteryen ilahiyatı tanrının egemenliğini, kutsal yazıların yetkisini vurgular.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hissikablelvuku Önsezi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hissi kablel vuku, […]
  • Kauçuklu Kauçukla kaplanmış veya birleşiminde kauçuk olan anlamına […]
  • Medeni hâl Evli olup olmama durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Köşebaşını tutmak Etkili olabilecek en önemli makamda bulunmak veya o yeri ele […]
  • Catering Yemek hizmeti anlamına gelen bir terimdir. Toplu yemek hizmeti […]
  • Sanal kart Banka tarafından verilen bir karta bağlı olarak çalışan, kişiye […]
Kategoriler P

Yorum yapın