Presçi

Pres kullanan kimse. Bu kelime genellikle piresçi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı presçi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

piresçi(Yanlış kullanım)

presçi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Presçiler kalıp sökme, takma ve ayarlama konusunda hizmet verebilirler.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kopça Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka […]
  • Siirtlilik Siirtli olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Mevlit Hazreti Muhammet’in doğumunu, yaşamını anlatan, en ünlüsü […]
  • Tercümeihâl Tercümeihâl kelimesi öz geçmiş demektir. Birisinin doğumundan […]
  • Kaşağı Hayvanları tımar etmek için kullanılan, sacdan, dişli araçtır. […]
  • Var ki Aşağı yukarı, yaklaşık, –den beri anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın