Presto

Presto, Türkçe’de “hızlı, aceleci” anlamına gelen bir sözcüktür. Presto, klasik müzik ortamında genellikle “çok hızlı” olarak anlaşılan bir tempo anlamına gelir. Klasik müzikte, presto sıklıkla kullanılan en hızlı tempolardan birisidir ve çoğu zaman “çok hızlı” olarak anlaşılır. Presto, özellikle küçük çaplı irticalar ve danslar için kullanılır. Genellikle iki sonlu dizeler ve kısa döngülerle çalınır. Klasik müzikte, presto temposu çok hızlı bir tempo olarak kabul edilir. Bu, piyano, satranç, çello, viyolonsel, kontrbas ve benzeri çalgılar için oldukça zor bir tempo çalma durumudur. Presto, aynı zamanda sanat müziği için de kullanılır. Türkçe sözcük olarak, presto, kesinlikle hızlı ve aceleci olmak anlamına gelir.

Bu kelime genellikle puresto şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı presto şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

puresto (Yanlış kullanım)

presto ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Klasik müzikte, presto sıklıkla kullanılan en hızlı tempolardan birisidir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kolonyalı Kolonyalanmış, kolonya sürmüş anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Sivas Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biridir. […]
  • Plüviyometre Yağışölçer. Bu kelime genellikle pulüviyometre, plüviyo […]
  • Kleptomani Gerçekte gerek duyulmayan maddeleri çalma dürtüsü anlamına […]
  • Muasır Aynı yüzyıl içinde yer alan, çağdaş anlamına gelir. Arapçadan […]
  • Veyahut Yahut anlamına gelir. Bu kelime genellikle ve yahut şeklinde […]

Yorum yapın