Primat

Primatlar, akıl ve duyuları etkin kullanan fareler, insanlar ve hayvanların ortak ailesinin en üst sınıfını oluşturan, zekice hareket edebilen, ustalaşmış sosyal yapıları olan, konuşamayan hayvanların oluşturduğu ailedir. Primatlar, en gelişmiş beyinleri, en gelişmiş el-ayak organları ve serampore elbisesi ile karakterizedirler. Primatlar, bazı küçük hayvanların dışında, yaklaşık 300 tür tarafından temsil edilmektedir. Primatlar, kendi sınıfında konuşulan dil olmamasına rağmen, sosyal etkileşimleri ve çeşitli sesleri kullanarak dişi ile erkek arasındaki iletişimi sağlamak için ileri düzeyde sesler geliştirmişlerdir. Primatlar, meyve, böcekler ve çok kez küçük hayvanları da yemektedir. Primatlar, kara, deniz ve hava ortamında yaşayabilmektedir. Primatlar, çoğunlukla ormanlarda yaşayabilmek için uyumlu omathane tasarımlarına sahiptir. Primatlar, aynı zamanda, günlük yaşamlarını sürdürmek için uyumlu sosyal yapılar oluşturmuşlardır. Primatların sosyal yapıları, aşırı bedensel mücadelelerden kaçınmış, daha uyumlu, empati temelli sosyal entegrasyonu içerebilmektedir. Primatlar, kendilerini koruma, beslenme ve iletişim amaçlı sık sık ortak aktivitelere girmektedir.

Bu kelime genellikle pirimat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı primat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pirimat (Yanlış kullanım)

primat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


Primatlar, Kuzey Amerika’dan Güney Afrika’ya, Orta Doğu’dan Güney Asya’ya kadar tüm dünyada yaşamaktadır.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Kaşağılatmak Kaşağılama işini yaptırmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Pirometri Çok yüksek sıcaklıkları ölçme yöntemi. Bu kelime genellikle […]
  • Müzikçilik Müzisyenlik anlamına gelir. Bu kelime genellikle müzükçülük […]
  • Tasfiye Arıtma, ayıklama, temizleme. Bir ticaret kuruluşunun batması, […]
  • Başkaldırı Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı […]
  • Sıkı ağızlı Gizli kalması gereken şeyleri başkasına söylemeyen, sır […]

Yorum yapın