Print etmek

Çıktı almak, bilgisayarda bulunan bir metni kâğıda yazdırmak. Bu kelime genellikle pirint etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı print etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pirint etmek(Yanlış kullanım)

print etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Başvuru formunu print ettikten sonra başvuru dosyasına yerleştirin.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Müzik bilimi Müzik konularını, bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim, […]
  • Dırdır Bezginlik verecek biçimde söylenen söz anlamına gelir. Bu […]
  • Genelgeçer Toplum tarafından kabul edilen, hemen herkesçe benimsenen […]
  • Hitaben Sözü birine yönelterek, hitap yoluyla anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Traverten Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya […]
  • Lakırtı Söz, laf. Boş söz, dedikodu, laf anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın