Prizma

Prizma, geometrik cisimler arasında üçgen ve dikdörtgen prizmalar, paralelkenar prizmalar, düzgün prizmalar ve düzensiz prizmalar olmak üzere beş türü vardır. Prizmalar, her iki ucunda eşit olan ve çapraz kesit alan tabakalardan oluşur. Üçgen prizmalar dört yüzeye sahip, tek yüzlü küpün içerisinde üçgen prizma biçiminde oluşan geometrik figürlerdir. Dikdörtgen prizmalar ise iki dikdörtgen yüzü olan, dörtgen prizma biçimindeki geometrik cisimlerdir. Paralelkenar prizmalar ise üçgen gölgeler gösteren ve paralelkenar türündeki cisimlerdir. Düzgün prizmalar ise üçgen türündeki prizmaların çapraz kesitleri tam olarak aynıdır. Bu kelime genellikle pirizma şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı prizma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pirizma (Yanlış kullanım)

prizma ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Düzensiz prizmalar ise eşitikli hacimleri olmayan ve çapraz kesitleri eşit olmayan cisimlerdir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kretase Genellikle alt bölümü killi ve kumlu, üst bölümü tebeşir olan […]
  • Karaçayır Buğdaygillerden, çimen biçiminde veya geniş çayır olarak […]
  • Planerit Hidratlı doğal alüminyum fosfat. Bu kelime genellikle […]
  • Aslanağzı Aslanağzı kelimesi bileşik & addır. Bitki bilim terimi […]
  • Kanaat etmek Yetinmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle kanağat etmek, […]
  • Herzevekil Kendisini ilgilendirmeyen işlere karışan (kimse). Saçma sapan, […]

Yorum yapın