Problem

Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru, mesele. Sorun. Davranışları normal olmayan ve özel olarak eğitilmesi gereken (kimse) anlamına gelir. Bu kelime genellikle pıroblem şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı problem şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pıroblem(Yanlış kullanım)

problem✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu kız adeta problem çocuk.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yerini beklemek Mevkisini muhafaza etmek anlamında kullanılır. Bu […]
  • Aseton Birçok organik maddeyi eritmekte kullanılan uçucu, kolayca alev […]
  • Tanzimat İdari işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve […]
  • Repertuvar Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu […]
  • Nefs, Nefis Nefis ya da Nefs (نفس), Arapça kökenlidir, sözlükte ruh, bir […]
  • Türbülans Hava ya da su burgacı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın