Proleterya

Emekçi sınıfı. Bu kelime genellikle pıroloterya proloterya şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı proloterya şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pıroloterya(Yanlış kullanım)

proloterya(Yanlış kullanım)

proloterya ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Proletarya, Latince kökenli olan Proles kelimesinden türemiştir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Boşu boşuna İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı […]
  • Kaynana Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının annesi anlamına […]
  • Çetin Ceviz Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Göz altı Göz altı yüzde gözlerin hemen altında bulunan bölüm anlamına […]
  • Kızılcadişi Yüksekliği 4-5 metre olan beyaz çiçekli bir ağaççık anlamına […]
  • Peştamallı Peştamalı olan. Bu kelime genellikle peştemallı şeklinde yanlış […]

Yorum yapın