Proses

Proses, görevlerin veya süreçlerin yerine getirilmesi için işlemler grubuna verilen genel bir terimdir. Proses, bir konu üzerinde çalışmayı, bir çözüm geliştirmek için bilgi ve becerilerin uygulanmasını,ya da ürünlerin üretilmesi için gerekli adımların yürütülmesini ifade eder. Proses denilince, genel olarak bilgi birikiminden dolayı bir şeyin oluşturulması, yönetilmesi veya değiştirilmesi söz konusu olabilir.

Bir proses, belirli aralıklarla ilerler ve yaklaşımı net bir şekilde tanımlar. Prosesler, kurumların etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için önemli bir araç olarak kullanılabilir. Bu nedenle, işletme uygulamaları birbiri ile uyumlu hale getirilmek ve optimal kullanım için kaynakların en doğru şekilde kullanılması için örgütlü ve optimize edilmiş proseslerin kullanımının önemi vardır.

Bu kelime genellikle pıroses şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı proses şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pıroses (Yanlış kullanım)

proses ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Proses, tamamlandığında sonuçtan çıkarılan yararların ve faydaların belirlendiği ölçümlenebilir bir adımdır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dağıtmak Toplu durumda bulunanları birbirinden uzaklaştırmak veya […]
  • Hiç değilse (veya olmazsa) Önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile. En azından. Bari […]
  • Şanzıman Motorlu taşıtlarda, hızı değiştirmeye yarayan dişliler […]
  • Tik tak Genellikle saatin çalışırken çıkardığı ses anlamına gelir. Bu […]
  • Kamçıbaşı İpek artıklarından elde edilen ve dokumacılıkta kullanılan […]
  • Planlama Planlama; bir hedefe ulaşmak için amacında belirlenmiş ve […]

Yorum yapın