Protesto

Protesto, insanların haklarını, özgürlüklerini, istek ve isyanlarını ortaya koyduğu ve bu istek ve isyanların güçlü bir biçimde dile getirildiği eylemleri ifade eder. Protesto eylemleri, bireylerin ya da insan gruplarının kendilerini dış dünyaya karşı temsil etmek ve ortaya çıkan baskılara, sömürüye, eşitsizliğe karşı çıkmak amacıyla planlanan gösteriler, mitingler, gösteriler, meydan okumalar, grevler ve halk ayaklanmaları ile gerçekleştirilir. Protesto eylemleri insanların sosyal, ekonomik, politik, kültürel ve demokratik haklarını ortaya koymak için kullanılan çeşitli stratejiler arasında ortaya çıkar. Protesto, toplumun her kesiminden bireyleri, grupları ve örgütlenmeleri toplayan geniş ve çeşitli eylemleri kapsayan çoklu bir kavramdır.

Bu kelime genellikle purotesto şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı protesto şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

purotesto(Yanlış kullanım)

protesto ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

 Protesto eylemleri insanların toplumsal eşitsizlikler, ekonomik ve politik baskılar, kültürel baskılar ve özgürlükler konusunda etkinlik göstermek için kullanılabilecek önemli stratejiler arasında bulunur.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Esbabımucibe Gerekçe anlamına gelir. Bu kelime genellikle esbabı mucibe, […]
  • Dicle Irmağı Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Ceberut Acımasız, merhametsiz, zorba. Tanrı'nın her şeyin üstünde olan […]
  • Kreton Bir tür keten, patiska veya basma anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Lanet Lanet, Tanrı sevgisi ve ilgisinden mahrum kalma, berbat, kötü, […]
  • Horoz ibiği Horozun tepesinde bulunan etli kırmızı kısım anlamına gelir. […]

Yorum yapın