Protezci

Protezci, yara ve eksikleri tamir etmek için tasarlanan ve inşaa edilen özel bir alet ya da malzeme ile ilgilenen bir meslek sahibi olarak tanımlanır. Protezciler, yaralanmaların, özellikle de fiziksel hasarların tamir edilmesi için güçlü ve kaliteli protezler tasarlayıp üretirler. Protezler bazen canlı organların ile değiştirilmesine yardımcı olurlar, bu etkisiz vücut bölümlerini yeniden canlı ve fonksiyon sahibi hale getirmeyi mümkün kılar. Protezciler, kültürel veya teknolojik görevler için bile protezler oluşturabilir. Biyomekanik veya benzeri alanlarda kullanılan protezler, ileri teknoloji kullanılarak tasarlanır ve üretilir. Bu kelime genellikle purotezci şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı protezci şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

purotezci(Yanlış kullanım)

protezci ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Protezlerin alınmasının etkileri, kişilerin sağlık ve konfor seviyelerinde ciddi iyileşme sağlamasıyla ölçülür.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Jeosantrik Yermerkezci anlamına gelir. Bu kelime genellikle jeo […]
  • Söz Konusu Söze, konuşmaya, görüşmeye konu olan, üzerinde konuşulan ya da […]
  • Fil dişi Fil dişi kelimesi filin kendini korumakta veya karşısındakine […]
  • Artvinli Artvin ilinden olan kimse anlamına gelir. Özel isim olduğu için […]
  • Asonans Edebiyatta asonans kelimesi aynı aksanı veren ünlüyü ondan […]
  • Donör Verici anlamına gelir. Bu kelime genellikle dönör şeklinde […]

Yorum yapın