Protokol

Bir toplantı, oturum, soruşturma sonunda imzalanan belge. Diplomatlar arasında yapılan anlaşma tutanağı. Diplomatlıkta, devletler arasındaki ilişkilerde geçen yazışmalarda, resmî törenlerde, devlet başkanları ile onların temsilcileri arasındaki görüşmelerde uygulanan kurallar; tören düzeni. Resmî ilişkilerde ve işlemlerde ciddiyet. Bu kelime genellikle purotokol şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı protokol şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

purotokol(Yanlış kullanım)

protokol ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Protokole filan sığmamasına rağmen dönüşte beni tekrar vagonuna çağırttı.” – Ahmet Kabaklı

“Akademi azasının resmî sıfat ve salahiyetleri, protokoldeki dereceleri, kıyafetleri ne olmalıdır?” – Peyami Safa

“Lakin İstanbul’dan çekilen telgraflar Babıali’nin işbu protokolleri de reddedeceğini haber veriyorlar.” – Ahmet Midhat Efendi


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hidrobiyolojik Hidrobiyoloji ile ilgili anlamına gelir. Bitişik yazılmalıdır. […]
  • Muayyenlik Muayyen olma durumu. Belirlilik anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Uzatıvermek Çabucak uzatmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle uzatı […]
  • Iğdır Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden […]
  • Oyunbozanlık Oyunbozanlık, her hangi bir oyunda kuralların ihlal edilmesini, […]
  • Krater Yanardağ ağzı anlamına gelir. Bu kelime genellikle kırater, […]

Yorum yapın