Protokolcü

Protokol işleriyle uğraşan kimse. Kurallara sıkı sıkıya bağlı olan kimse. Bu kelime genellikle purotokolcü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı protokolcü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

purotokolcü(Yanlış kullanım)

protokolcü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Pek protokolcü olduğu için yemek sessiz geçiyordu.” – Falih Rıfkı Atay


Diğer Doğru Yazımlar

  • Efdal Erdemli, yeğ tutulan, tercih edilen anlamlarına gelir. Bu […]
  • Konsoloshane Konsolosluk anlamına gelir. Bu kelime genellikle konsolos hane, […]
  • Bu defa Bu kez anlamına gelir. Bu kelime genellikle budefa şeklinde […]
  • Konfüçyüs Çincede soyadları küçük adlardan önce gelir. Soyadları çoklukla […]
  • Gardenparti Bir bahçede veya parkta yapılan yemekli şölen anlamına gelir. […]
  • Korporatif Korporasyonla ilgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın