Protonema

Protonema, bitkilerin organizma yaşamı başlangıcı olarak önemli bir halkasını oluşturan ilk organizmadır. Protonema, spor veya haploid hücrelerden oluşan basit bir filamentöz devridaim olarak nitelendirilir. Genellikle kısa ve sık filamentlerden oluşur. Bu filamentlerin üzerinde birkaç kısa, kafes benzeri boşluklar vardır. Protonema, bitkilerin yaşamsal döngülerinin kapsamlı bir aşaması olarak kabul edilir. Protonema sindirimi veya besin alımı için özel bir sisteme sahip değildir. Bu nedenle, bitkilerin besin almasının diğer durumlarından farklı olmak üzere kendisine bitki besini alması gerekir. Protonema, organik maddeler veya inorganik mineral maddelerin hidrolizi sırasında metabolize edilir. Protonema, bitkilerin organizma yaşamı başlangıcındaki en önemli organizmadır.

 Bu kelime genellikle pırotonema şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı protonema şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pırotonema(Yanlış kullanım)

protonema ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


Protonemanın yaşam ömrü genellikle 4-6 haftadır ve bu süre, her bitkinin büyüme ve gelişme hızına bağlı olarak değişebilir.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Dedikodu Dedikodu kelimesi bileşik & addır. Başkalarını çekiştirmek, […]
  • Muğla Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan illerinden biridir. Özel […]
  • Çekememezlik Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan […]
  • Entelektüel Entelektüel, bilgi seviyesi yüksek, sanat, bilim, kültür […]
  • Apart otel Konaklayanların yeme içme gereksinimlerini kendilerinin […]
  • Kanaatli Kanaatkâr anlamına gelir. Bu kelime genellikle kanağatlı […]

Yorum yapın