Prova etmek

Oyunu sahnelemek için önceden tekrarlamak. Bir giysiye son biçimini vermeden önce giysiyi giyecek kişinin üzerinde düzeltmek. Bu kelime genellikle pırova etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı prova etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pırova etmek (Yanlış kullanım)

prova etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Oyundan önce son kez prova etmeyi ihmal etmeyin.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Müşkülpesent Güçbeğenir demektir. Ayrıca bir işi yapmamak için bahaneler […]
  • Yalovalı Yalova ilinden olan kimse anlamına gelir. Özel isim olduğu için […]
  • Darülfünun Üniversite anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Hıncahınç Ağzına kadar, tıka basa anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Canfeza Türk müziğinde çok az kullanılmış bir birleşik makamdır. […]
  • Organze İpek veya keten iplikle dokunmuş, tülbent inceliğinde bir tür […]

Yorum yapın