Prova

Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme. Bir giysiye son biçimini vermeden önce giysiyi giyecek kişinin üzerinde yapılan düzeltme. Yazar veya düzeltmen tarafından üstünde düzeltmeler yapılan basılı metin. Bu kelime genellikle pırova şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı prova şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pırova (Yanlış kullanım)

prova ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Gece yarısına kadar isli bir petrol lambasının ışığında gazetenin provalarını tashih ederdi.” – Reşat Nuri Güntekin

“Saatlerce tatlı tatlı konuştuk, onlar gittikten sonra da türküler çınladı provada.” – Azra Erhat


Diğer Doğru Yazımlar

  • Güvercin Hızlı ve uzun zaman uçabilen, yemle beslenen bir kuş türüdür. […]
  • Kotonperle İbrişim gibi parlak ve kalın bir cins pamuk […]
  • Otağcı Otağ yapan yada satan kimsedir. Orduda otağ kuran erlere otağcı […]
  • Hasatçı Hasatçı kelimelis, tarladan ürün kaldırma, toplama, ekin biçme […]
  • Embriyoloji Dölüt durumuna gelinceye kadar oğulcuğun geçirdiği gelişim […]
  • Basamak basamak Yavaş yavaş, derece derece anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın