Prozodi

Bir şiirin bestelenmesinde, şiirin hece vurgularının müzik vurgu ve yükselişleriyle iyice uyuşmuş olması ve bunu sağlayan müzik kurallarının tümü. Vurgu, durak, ezgi gibi ses bilgisi ögelerinin tamamı demektir. Bu kelime genellikle pırozodi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı prozodi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pırozodi (Yanlış kullanım)

prozodi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kimisinde tamamen prozodiye aykırı şeyler, Türkçeye aykırı şeyler var.” – Enis Batur


Diğer Doğru Yazımlar

  • Terk Ettiği Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yar­dımcı fiilleriyle […]
  • Dağbaşı Yasaların veya toplum kurallarının uygulanamadığı yer anlamına […]
  • Hamiyetperverlik Hamiyet sahibi olma anlamına gelir. Bitişik yazılmalıdır. Bu […]
  • Sakaryalı Sakarya ilinden olan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Klişecilik Klişecinin yaptığı iş anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Planörcü Planörcü; yer ve gök küreleri hakkında genel olarak kuramsal ve […]

Yorum yapın