Psikoloji

Bir bireyi, bir topluluğu belirleyen, yönlendiren düşünme, duygulanma, davranış biçimlerinin tümü, yazınsal bir üründe, kişilerin kişiliklerini belirleyen düşünüş, duyuş, davranış biçimlerinin tümü anlamına gelir. Fransızcadan dilimize geçen bu kelime genellikle piskoloji  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı psikoloji şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

piskoloji (Yanlış kullanım)

psikoloji✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bazı insanların psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Saka Kuşu Saka kuşu, ispinozgiller familyasından kafeslerde çok beslenen […]
  • İş gücü Belli bir süre içinde bir şey yapmak için harcanan kol ve kafa […]
  • Atatürk’ten -tan, -dan ekleri durum eki olarak kullanıldığında tırnakla […]
  • Hesap Ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde “a” ünlüsü uzun söylenir. […]
  • Affolma Bağışlanma anlamına gelir. Bu kelime genellikle af olma […]
  • Tamtam Orkestrada yer alan bir tür Çin gongu. Afrika yerlilerinin […]

Yorum yapın