Psikopati

Psikopati, bir kişinin kendi ya da başkalarının yaşamını etkileyen düşüncesiz ve bencil davranışlar sergilemesi ya da haksız kazanç elde etme arzusu gibi anormal şartlarda olmasıdır. Psikopat kişilik, hastalıklar için kullanılan psikiyatrik kavramlardan biridir. Psikopatlar, özellikle itaatsizlik ve dikkatsizlik gösterirler. Aynı zamanda, saldırgan, boşanmış ve intihara teşebbüs etme olasılıkları da vardır. Psikopatlar, diğer insanların haklarını, kuralları ve değerleri göz ardı ederek kendi kendini ön plana çıkarma eğilimi içinde olurlar. Psikopatlar, sıklıkla insanın kalbine karşı hissizlik ya da ona hakaret ederler. Genellikle, sosyal etikete veya kanuna veya yasalara uymak istemezler. Başkalarının duygularına karşı kendilerinde hiçbir şey hissetmeyebilirler. Psikopatlar, insanların özgürlüklerini ve haklarını kullanmayı kendi çıkarlarına göre kullanma eğilimindedir. Psikopatların, kişilikleri giderek bozulmakta ve davranışları giderek daha karakteristik hale gelmektedir. 

Bu kelime genellikle pisikopati şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı psikopati şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pisikopati(Yanlış kullanım)

psikopati ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


Psikopati, diğer psikiyatrik durumlarla birlikte tedavi edilebilir.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Tik tak Genellikle saatin çalışırken çıkardığı ses anlamına gelir. Bu […]
  • Hanönü Kastamonu iline bağlı ilçelerden birisinin adıdır. Şehir ve […]
  • Karmakarış Karmakarışık anlamına gelir. Bu kelime genellikle karma […]
  • Lüzumsuzca Gereksiz olarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Işınımölçer Bir kaynağın bütün dalga boylarındaki toplam ışınımını ölçen […]
  • Maslahatgüzar Bir büyükelçinin temsilci olarak bulunduğu ülke dışına […]

Yorum yapın