Psikoz

Bireyin gerçeklerden veya dış dünyadan koparak gerçek dünya ile kendi bozulmuş olan düşünce dünyasını aynı anda ve uyanıkken yaşamasıyla beliren, düşünce, idrak, konuşma ve davranış sorunları yaşanan bir tür akıl hastalığı. Toplumsal bir sarsıntıya bağlı olarak doğan ruh durumu.
Psikoz, kişinin gerçekliği algılamasının ve kavramasının ve amaçlı davranışlarının bozulması olarak tanımlanır. Psikoz herhangi bir yaş grubundan herhangi bir kişide oluşabilen bir durumdur. Psikoz belirtileri konuşma, inançları, düşünceleri ve hareketleri etkileyen ruhsal bozukluklar olarak kategorize edilebilir. Kişi bu belirtilere eşlik eden davranış problemleriyle de karşı karşıya kalabilir. Psikozun tedavisi komplike bir süreçtir ve kişiye özel tedavi planları genellikle kullanılır. Psikoz tedavisinde bireysel ve grup terapisi, antipsikotik ilaçlar, uyarıcı ilaçlar, psikolojik destek ve koçluk gibi yöntemler kullanılır. Psikozun tedavi edilmemesi durumunda, kişinin hak ve özgürlüklerini sınırlayıcı nöbetler, aşırı agresif tutum ve hareketler ve sosyal izolasyon gibi komplikasyonlarla karşı karşıya kalabileceği riski vardır.

Bu kelime genellikle pisikoz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı psikoz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pisikoz (Yanlış kullanım)

psikoz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


“Bu hastalık korkusu onda, hayatı kendine zehreden tehlikeli bir psikoz hâlini almıştı.” – Memduh Şevket Esendal

“Sansür, sağlam rejimlerde, kimsenin aklına dahi gelmeyen bir korku psikozunun simgesidir.” – Haldun Taner

Diğer Doğru Yazımlar

  • Kibrit Kibrit, ucunda barut bulunan ve sürtülmesi halinde alev alan […]
  • Maslahatgüzarlık Maslahatgüzar olma durumu, maslahatgüzarın mesleğine verilen […]
  • Yedi yüz Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Kulak asmak Önem vermek, dinlemek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Laubalileşme Laubalileşmek işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Deve Kuşu Afrika kökenli uçamayan kuş türlerinden birisidir. Bu kelime […]

Yorum yapın