Psişik

Başka birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı hiçbir bağlantı olmadan algılama, geleceği görme gibi doğaüstü yeteneklere sahip. Psişik, diğer adıyla istihza, ruhsal, öznel veya bireysel deneyimleri kapsayan, özel bir düşünce sistemidir. Psişiklerin sürekli olarak oluşturdukları veya gördükleri enerji, düşünceler, hisler ve ruh halinin dengelenmesini sağlamak için kullanılır.

Psişiğin kökleri, çoğunlukla İslamiyet tarafından kontrol altına alınan antik Yunan bilgelerinden esinlenerek varolan yaşam tekniklerine dayanmaktadır. Psişik, insanların yaşamlarını daha iyi anlama ve yaşamak için kullandıkları bir stratejidir. Psişikler, bedensel bakımdan sağlıklı olmayan insanları tedavi etmek ve çevrelerinde doğal olmayan olayların nedenlerini bulmak için de kullanılabilir.

Psişikler, özellikle psikolojik veya ruhsal problemlerin yaşandığı zamanlarda kullanılmak için geliştirilmiştir. Psişik teknikleri aracılığıyla, kişilerin yaşamlarını daha iyi anlayabilmeleri ve yaşamak için gereken bilgileri öğrenebilmeleri sağlanmaktadır. Psişikler, bedeninin ve ruhunun bir araya gelmesine olanak sağlayanplar arasında da yer almaktadır. Psişiklerin öğrenilmesi, tüm insanların yaşam kalitesini arttırmada büyük rol oynayabilir.

Bu kelime genellikle pisişik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı psişik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pisişik (Yanlış kullanım)

psişik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


Sürekli tetikte duruş hâlimiz psişik bir görünüm arz ediyorsa herhâlde nedensiz değil.” – Adalet Ağaoğlu

Diğer Doğru Yazımlar

  • Ana kara Coğrafya kıta anlamına gelir. Bu kelime genellikle anakara […]
  • Sağdıç emeği Türkiye'de pek çok yöre vardır. Bu yörelerde yaşayan insanlar […]
  • Dış hat Yurtdışı ulaşımını sağlayan yol anlamına gelir. Alt, üst, ana, […]
  • Malul Sakat kimse. Hasta (kimse) anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Eli gitmek Türk Dil Kurumuna göre eli gitmek kelimesi bir şeyi kavramak, […]
  • Dicle Nehri Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]

Yorum yapın