Puanlandırmak

Puan vermek. Bu kelime genellikle puğanlandırmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı puanlandırmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

puğanlandırmak(Yanlış kullanım)

puanlandırmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yarışma sonrası yapılan çalışmaların puanlandırması yapıldı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Deplasman Bir spor takımının başka bir spor takımının kentine maç yapmaya […]
  • Darülfünun Üniversite anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Mersinli Mersin ilinden olan kimsedir. Özel isim olduğu için büyük […]
  • Denizaltıcı Denizaltılarda görevli kimsedir. Dilimizde bazı kelimelerin […]
  • Muahede Antlaşma anlamına gelir. Bu kelime genellikle muğahede şeklinde […]
  • Putperest Putperest; İslâm düşüncesinde, pây-i pû tanımı altındaki […]

Yorum yapın