Puantaj

Bir şeyin denetlendiğini veya görüldüğünü belirtmek için işaretleme, işaret koyma demektir. Spor terimi olarak ise bir etkinliğin puanla değerlendirilmesi demektir. Puantaj, işletmelerde, çalışanların servetlerini, çalışma saatlerini ve tatillerini takip etmek ve kaydetmek için kullanılan bir sistemdir. Puantaj sistemi, çalışanların geçen zamanın ve mesai saatlerinin kim sorumludur, ne kadar çalışmışlar ve ne zaman dinlenmişler gibi analiz edilmesine izin verir. Puantaj sistemi, kurumsal ve devlet yönetiminde disiplin ve çalışan performansının geliştirilmesi açısından önemli bir rol oynar. Puantaj sistemi, sadece çalışanların çalışma süreleri ve tatillerini takip etmek için değil, aynı zamanda çalışanların performansını ölçmek ve değerlendirmek için de kullanılır. Puantaj sisteminin amacı, çalışanların üretkenliğini artırmak ve işletme maliyetini azaltmak için daha verimli ve etkili bir çalışma ortamı oluşturmaktır.

Bu kelime genellikle puğantaj şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı puantaj şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

puğantaj (Yanlış kullanım)

puantaj ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


“Bordro tanzimi, puantaj doldurulması, sigorta sicil kartı alınması, şu, bu başlı başına bir külfet.” – Şevket Bulut

Diğer Doğru Yazımlar

  • Halayıklı Halayığı olan anlamına gelen halayıklı kelimesi, cariyesi olan […]
  • İlan etmek Açıkça bildirmek, duyurmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Teyel Seyrek ve eğreti dikiş anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Protokol Bir toplantı, oturum, soruşturma sonunda imzalanan belge. […]
  • Gıybetçilik Dedikoduculuk anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Aşağı Ayrancı Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]

Yorum yapın