Pürdikkat

Dikkat; parlak bir öğrenme yetisi olarak tanımlanabilir. Dikkat, insanların var olan çevresel gerçekleri dikkatlice algılamasını, anlamasını, anımsayıp sonuç çıkarmasını ve hafızada saklamasını sağladığı için, çalışma ve öğrenme süreçlerinin temel taşlarından biri olarak görülür. Dikkat, özellikle basit işlemleri üstlenmek için etkili bir mekanizmaya sahiptir ve hayatımızın pek çok alanında pek çok işi bireysel olarak veya grup olarak yerine getirmemizi sağlar. Yüksek düzeyde dikkat, hızlı ve doğru çözümler üretebilmek için zorunludur. Dikkat, insanların çevrelerinin farkında olması ve engelleri aşmak için birtakım önlemler alması için kritik bir yetenektir. Böyle bir yeteneğin olmaması, insanların hayatlarını kolaylaştırmak ve çözüm bulmak için etkin bir şekilde çalışamaz hale gelmesiyle sonuçlanır. Dikkat, hafızayı da destekler ve bilgiyi özümseme sürecinde yardımcı olur. Dikkat özellikle sınavlarda etkili olmasına rağmen, gelecekteki başarının anahtarı olarak kabul edilir. Pürdikkat çok dikkatli demektir. Bu kelime genellikle pür dikkat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pürdikkat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pür dikkat (Yanlış kullanım)

pürdikkat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


Babasını pürdikkat dinledi.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Polietilen Etilenin çeşitli yöntemlerle polimerleştirilmesinden elde […]
  • Hafriyat İnşaat alanlarında gerçekleştirilen tüm kazı işlemlerine […]
  • Dağdağa Gürültü, patırtı, telaş, karmakarışık durum, sıkıntı anlamına […]
  • Muayene Gözden geçirme, inceleme, denetleme, yoklama anlamına gelir. […]
  • Maruf Maruf; Allah'ın seçtiği, kendisine kulluk etmeyi öğütlediği, […]
  • Nitrogliserin Nitrogliserin, volatil bir nitrat maddedir. Çok flama hassas ve […]

Yorum yapın