Pürüzalır

Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet; rayba. Bu kelime genellikle pürüz alır şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pürüzalır şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pürüz alır(Yanlış kullanım)

pürüzalır ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Usta pürüzalır yardımı ile son düzeltmeyi yaptı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Başefendilik Devlet dairelerinde kıdemli memurlara eskiden başefendi […]
  • Grotesk Tiyatro terimi olarak  kaba gülünçlüklerden, tuhaf ve olmayacak […]
  • Mesuliyetsizce Mesuliyetsizce, kişinin kendi eylemlerinden, sözlerinden, […]
  • Her bir Her bir kelimesi sayılabilen şeylerin ayrı ayrı hepsi anlamına […]
  • Hele hele Karşısındakini söylemeye isteklendirmek için kullanılan bir […]
  • Salkım saçak Kalabalık bir biçimde, parçalara ayrılmış biçimde anlamına […]

Yorum yapın