Püsküllü bela

Büyük sıkıntı, zarar veren kimse veya şey anlamına gelir. Bu kelime genellikle püsküllübela, püsgüllü bela şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı püsküllü bela şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

püsküllübela (Yanlış kullanım)

püsgüllü bela (Yanlış kullanım)

püsküllü bela ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Başıma püsküllü bela kesilen şemsiyeyi nerede unuttum, nerede bıraktımsa er geç gelip beni buldu.” – Salâh Birsel


Diğer Doğru Yazımlar

  • Şaşaa Görkem, parlaklık, parıltı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Bu arada Bu süre içinde, yeri gelmişken, bu meyanda, bir işi yaparken […]
  • Nüfuz İçine geçme, söz geçirme, güçlü olma, erk anlamına gelir. Bu […]
  • Bilinçaltı Bilinçaltı, gerekli gereksiz her şeyin kaydedildiği ve […]
  • Hakeza Bunun gibi, böyle anlamına gelir. Bu kelime genellikle hak eza, […]
  • Çaba sarf etmek Bir şeyi) harcamak, kullanıp tüketmek anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın