Putperest

Putperest; İslâm düşüncesinde, pây-i pû tanımı altındaki inançlara sahip kişi olarak tanımlanır. Putperest inançları özet olarak, Allah dışında hakiki bir kudretin veya bir özelliğin mevcudiyetini kabul etmeyi, Allah’ın aracılar ve veliler olarak tapındıklarına ve bunlara saygı göstermeyi gerektirir. Putperestler, zaman zaman İslam dininin temel prensiplerini değiştirmek ve İslam kurallarını çiğnemek gibi birçok şeyi yapmakla itham edilmiştir. Putperestlik konusuna ilişkin İslami açıdan farklı görüşler vardır. Bazıları putperestliğin haram olduğunu öne sürürken, diğerleri belirli bir durumda kullanılabilir olduğuna inanır. Bu kelime genellikle put perest şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı putperest şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

put perest(Yanlış kullanım)

putperest ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Putperest inanışlarına meydan okuyan ve İslami teolojiye göre böyle inançların uygunsuzluğunu vurgulayan Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), “Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayın” ayetini teyid ederek, putperestlikle herhangi bir biçimde bağlantı kurmaya karşı çıkmıştır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kardeşçe Kardeşe yaraşır, (karde'şçe) Kardeşe yaraşır bir biçimde, […]
  • Plaselemek Topu kavisli vuruşla ileri göndermek. Bu kelime genellikle […]
  • Pruva Geminin veya sandalın ön tarafı, baş bölümü anlamına gelir. Bu […]
  • Halebi TDK'ye göre anlamı bir ölçü birimidir. Bu birim ile kumaş […]
  • Öz saygı İnsanın kendine duyduğu saygı, onur, haysiyet, izzetinefis […]
  • Çöpsüz Üzüm Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]

Yorum yapın